Komende evenementen

Smeden 2Deze cursus is het vervolg op Smeden 1: Basissmeden en bestaat uit 4x2 dagen van 8 uur (zaterdag en zondag) verdeeld over 4 weekeinden waarbij er thuis nog huiswerk gemaakt moet worden.
Als smeden 2 goed is afgesloten met een certificaat kan de cursist doorstromen naar smeden 3.

Smeden 2 bevat:


Praktijk:                                 

Torderen van plat en vierkant materiaal, smeden van krullen, maken van verbindingen door middel van stroppen of klinken, werken met de mechanische hamer.


Vaktheorie: 
Kennis van gereedschap en technieken van het smeden.


Bouwstijlherkenning: K
ennismaking met Romaans/Gotiek en Renaissance.


Handtekenen: 
Basiskennis van het handtekenen.


De lessen worden gegeven door Nederlands sprekende docenten, in de smederij  Cornelis Pronk. Ieder cursist beschikt over een eigen smidsvuur een in hoogte verstelbaar aambeeld en voldoende handgereedschap.


Datums van de cursus Smeden 2: 2-3, 16-17, 30-31 maart en 13-14 april 2019

Kosten: € 1.496, -- dit is inklusief materiaal, kolen, lesboek, uitgebreide lunch, koffie thee en water.

Als uw wergever onder de werkingssfeer van het OOM valt dan kunnen de kosten van deze opleiding voor een deel worden vergoed.    

Het aantal deelnemers is minimaal 5 en maximaal 7 personen. De deelnemer dient zelf te zorgen voor de benodigde veiligheidskleding, persoonlijke bescherming middelen, hamer en smeedschort.

IMG_0219.jpg IMG_0223.jpg