Smeden 3


 

Deze cursus is het vervolg op smeden 2 en bestaat uit 3x2 dagen van 8 uur (zaterdag en zondag) en 1 x 3 dagen van 8 uur (vrijdag, zaterdag en zondag) verdeeld over 4 weekenden.
Als smeden 3 goed is afgesloten dan ontvangt de cursist een certificaat.

Smeden 3 :
Praktijk:
Vuurlassen, luchthamergebruik en het vervaardigen van een vrij werkstuk dat zelf ontworpen en getekend moet worden. Hierbij is het belangrijk dat de geleerde technieken gebruikt worden in het eindwerkstuk.

Vaktheorie:
Conserveren en materiaalkennis.

Bouwstijlherkenning:
Barok/Rococo en Jugendstil.

Handtekenen voor de smid:
Begeleiding tijdens het eigen ontwerp.

De lessen worden gegeven door Nederlands sprekende docenten, in de smederij van Cornelis Pronk. Iedere cursist beschikt over een eigen smidsvuur, een in hoogte verstelbaar aambeeld en voldoende handgereedschap.

Deze cursus vindt plaats op 6-7, 20-21 oktober, 3-4 en 16-17-18 november 2018.
De kosten van deze cursus zijn € 1.615, -- dit is inclusief materiaal, kolen, lesboek, uitgebreide lunch, koffie, thee en water.

Als uw werkgever onder de werksfeer van het OOM valt kunnen de kosten van deze opleiding voor een deel worden vergoed.

De deelnemer dient zelf te zorgen voor de benodigde veiligheidskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen, smeedhamer en smeedschort.