Komende evenementen

Opleiding restauratiesmeden


Nederland is rijk aan monumentaal smeedwerk uit lang vervlogen tijden, waar helaas de tand des tijds zijn tol eist! De rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten, houdt zich bezig met het op vakkundige wijze laten restaureren van ons dierbare erfgoed. Zij eist dat het onderhoud, herstel en restauratie van dit cultureel erfgoed op de juiste wijze door vakbekwame smeden, met liefde en benodigde vaardigheden en kennis van zaken, wordt uitgevoerd.

In dit vakmanschap willen wij, ook voor de toekomst, voorzien.

Vandaar dat Mondra Opleidingen met het ROC een opleidings programma heeft ontwikkeld voor het restauratiesmeden.

De opleiding bestaat uit praktijk, hand- en technisch tekenen, gereedschapsleer, materialenkennis en kunstgeschiedenis.
Voor toelating tot deze opleiding is de het diploma Constructie Bankwerker/lasser differentiatie Smeden niveau 2 vereist.
De opleiding bestaat uit 320 lesuren verdeeld over 28 lesdagen. De lessen worden hoofdzakelijk door Nederlands sprekende docenten gegeven in de smederij van Cornelis Pronk, een erkend praktijkcentrum. Iedere leerling beschikt over een eigen smidsvuur met aanbeeld en voldoende gereedschappen.
De opleiding wordt met een examen afgesloten. Bij voldoende resultaat ontvangt de leerling een erkend diploma van het ROC niveau 3.

Maximaal 7 deelnemers.

De opleiding start oktober 2017 en zal twee jaar duren.